jw-home goto-no7 goto-no9
innerwhitediagnal
inner white diagnal, 1997
Painting Gallerybiographyabstract-art-home
jw-home goto-no7 goto